Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2013

8809 330f 420
Reposted byfanusmiieciuuaparatkaogrzejmnieletshavesexPorcelainsabvelqzkhalimala-smutna-dziewczynkalove-in-vainfuckinghypocritewizzzzzzfuckyoulittlemajordomusabisntheimitacjestaystrongangiehashnowelovestoryTanguerotheworstnightmaremr-mojorisindiebitchdieiambassshegonezbrooademcaraseencherrytomorrowdatsminexxxxxxxxxxxxxxx18ebubeltaneLeljaSeyrenkochamspac
8696 2762 420
Reposted byletshavesexwrazliwasawikLesAmoursImaginairesbeltanediebitchdieshegonecherrytomorrowletsdoitsampelekevidenceQueenOfTheDragonsverdantforce
8661 c715
Reposted byBadylRedHeadCathverdantforceletshavesexsabvelqzMakeMePurrTangueroPannaJcarnivalnvaderdarklord
8605 f025
Reposted byfanussabvelqzletshavesexTangueroborsuczyskosampelekangie10naughts

Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.

— Jakub Żulczyk
Kocham Cię. Niczego w życiu nie chcę mieć więcej poza Tobą.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamadinsane madinsane
2585 3783 420
Reposted fromepidemic epidemic viamadinsane madinsane
6696 3269 420
Reposted fromseqel seqel viamadinsane madinsane
0861 f962 420
Reposted fromhermina hermina viahelpmeimhungry helpmeimhungry

May 13 2013

8327 24c4 420
Reposted fromnexxt nexxt viadusz dusz
8529 24b9 420
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viadusz dusz
Emocje są straszne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viadusz dusz
4593 4498 420
Reposted fromkelseyobsession kelseyobsession viadusz dusz

- Odczep się, byłam młoda.

- To było rok temu.
     

— Annie Hall
4195 36fc 420
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
7748 5ffa 420
Reposted fromitwaslove itwaslove viacatchthemoment catchthemoment
6867 0efe 420
Reposted fromjustMeee justMeee viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl